Tietoa lisensseistä ja lisenssisopimuksista

images

Mikä on lisenssisopimus?

Suomalaisittain käyttölupa, eli lisenssi, antaa lisenssin haltijalle oikeuden tiettyyn tuotteeseen. Musiikkimaailmassa se on yleisimmin levy tai muu äänite. Jos artisti tekee itse oman äänitteensä, on hän lisenssin haltija. Lisensoija voi antaa esimerkiksi levy-yhtiölle, eli lisenssin saajalle, käyttöluvan tiettyihin oikeuksiin levyn myyimagesntiä varten. Lupaan voidaan rajata erilaisia sääntöjä ja alueita, joita lisenssin saajan on noudatettava.

Lisenssin haltija siis itse valmistaa omalla kustannuksellaan niitä levyjä mitkä haluaa myytäväksi ja markkinoida näitä lisenssialueen sisällä olevien markkinointikoneistojen ja reittien avulla.

Kun artisti tekee levytyssopimuksen levy-yhtiön kanssa antaa hän samalla luvat levy-yhtiölle tehdä lisenssisopimuksia. Tähän liittyy kuitenkin omat ehtonsa, jotka eritellään sopimuksessa. Sopimukseen tulee myös lisätä kohta, missä määritellään mahdolliset lisenssitulot. Yhtenä lähtökohtana on se että artisti saa 50 prosenttia lisenssisopimuksen tuloista.

Joskus yhtiöt yrittävät tehdä 40 tai jopa 30 prosentin sopimuksia artistien kanssa. Näitä kannattaa tarkkailla huolella, alle 50 prosentin sopimuksiin on oltava perusteltuja ja konkreettisia syitä levy-yhtiön puolelta.

Prosentti on yleensä huomattavasti korkeampi kuin muissa sopimuksissa ja se johtuu siitä että levy-yhtiö säästää levyn tuotannosta koituvat kustannukset. Erityisiä toimenpiteitä, aikaa tai vaivaa ei tarvita vaan levy-yhtiö voi keskittyä suoraan omien markkinointikanavien käyttöön ja julkaista äänitteen.

Levy-yhtiö voi myös luovuttaa lisenssin kolmannelle taholle, jolloin levy-yhtiön ei tarvitse tehdä muuta kuin odottaa tulevia lisenssituloja. Artistin kannattaa sisällyttää sopimukseensa kohta lisenssien luovutuksesta, jotta tähän voi myöhemmin vaikuttaa. Yleisimmin levy-yhtiöt luovuttavat lisenssejä esimerkiksi elokuviin, peleihin tai mainoksiin.

Artisti ei välttämättä halua musiikkiaan käytettävän kaikissa mahdollisissa kohteissa, riippuen musiikin tyylistä ja artistin omasta mielipiteestä, ja kattamalla lisenssin käytön levytyssopimukseen pystyy hän vaikuttamaan lisenssin luovutuksen kohteisiin.

Lisenssillä, siis artistilla, on mahdollisimman kattava oikeus omaan äänitteeseensä, mutta se vaatii usein myös enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa kuin normaali levytyssopimus. Kaikille tämä vaihtoehto ei sovi ja varsinkin aloittelevan artistin on vaikea tietää, mitä vaiheita levyn tekemiseen sisältyy ja miten siitä saisi tarpeeksi laadukkaan nykyisille markkinoille. Vaikka masterin onnistuisikin itse tekemään on silti löydettävä levy-yhtiö, jolle lisenssi annetaan ja josta voi alkaa keräämään rojalteja.