Levy-yhtiöt, mitä ne ovat?

images

Mitä ovat Levy-yhtiöt?

Levy-yhtiöillä tarkoitetaan äänitallenteiden valmistamiseen, kustantamiseen, jakeluun, markkinointiin ja tuotantoon erikoistuneita yrityksiä.

  • Tuotanto ja valmistus

Tämä koskee koko tuotantoprosessia mikä alkaa kun artistille lähdetään rakentamaan kappaletta tai levyä. Suurin osa äänitallenteista tehdään studioissa.

  • Markkinointi

Levy-yhtiö ottaa vastuun äänitallenteen markkinoinnista parhaimmaksi näkemällään tavalla. Erityisesti isoilla levy-yhtiöillä on käytössään kattava verkosto sekä yhteistyökumppaneita että muita mainosverkostoja, joilla artistin levyt ja kappaleet saadaan mahdollisimman suuren kuulijakunnan saataville.

  • Jakelu

Tällä tarkoitetaan äänitallenteiden jakamista netin palveluihin ja erilaisille jälleenmyyjille kuten päivittäistavara- tai musiikkimyymälöihin.

  • Kustantaminen

Äänitallenteiden, kokonaisten albumien ja kaikkeen siihen liittyvään on luonnollisesti sijoitettava imagespaljon. Musiikkivideot voivat kustantaa helposti yli 1000 euroa ja kansainvälisille markkinoille tähdättäessä videoiden hinnat nousevat huimasti. Markkinointi yksinään vie jo paljon pääomaa. Tämän kaiken, riippuen artistin ja levy-yhtiön solmiman sopimuksen sisällöstä, joutuu levy-yhtiö kustantamaan.

Levy-yhtiöt omistavat vähintään yhden levymerkin, mutta useimmilla ja varsinkin suuremmilla levy-yhtiöillä on monia erilaisia ja erityylisiä levymerkkejä. Nämä auttavat artistia saavuttamaan suosiota ja avaavat heille uusia markkinoita, joille esittää musiikkia. Samalla yhtiöt markkinoivat albumeita esimerkiksi mainoskampanjoiden ja videoiden avulla, pyrkien mahdollisimman hyvään tulokseen sekä levy-yhtiölle että artistille.

Erilaiset promootiot radioon, televisioon ja mp3-muodossa ovat myös tärkeä osa levy-yhtiöiden arkea. Levy-yhtiöt auttavat ja ohjaavat artistia luomaan itselleen oman tyylin ja esiintymistavan medialle ja kuluttajille. Suurin osa artisteista onkin täysin riippuvaisia levy-yhtiöistä ja näiden panoksesta.

Levy-yhtiöt voivat olla joko pienempiä, itsenäisiä ja usein paikallisia yrityksiä tai osana suuria maailmanlaajuisia yhtiöitä.

Erilaisia levy-yhtiöitä

Levy-yhtiöitä on suomessa useita ja ne erikoistuvatkin joko yhteen tai useampaan musiikkityyliin. Klassiselle, rockille ja popille löytyy kaikille sekä vain näille musiikkityyleille omistautuneita levy-yhtiöitä, että jokaista musiikkilaatua tuottavia levy-yhtiöitä. Suomessa suurimmat levy-yhtiöt dominoivat markkinoita ja näihin kuuluvat niin sanottu “Big three”, eli Sony Music Entertainment, Universal ja Warner. Näiden osuus Suomen musiikkimarkkinoilta on noin 75 prosenttia. Samat levy-yhtiöt dominoivat myös Amerikan musiikkibisnestä ja ovat suurimmat musiikkiyhtiöt melkein kaikissa maissa. Artistien tehtävänä on valita itselleen sopivin levy-yhtiö riippuen siitä, minkälaisille markkinoille tähtää, minkälaisen yhtiön kanssa haluaa yhteistyötä tehdä ja mikä levy-yhtiöistä vie artistin todennäköisemmin ja tehokkaimmin haluttuun päämäärään.