Perustietoa rojalteista ja niiden sisällyttäminen levytyssopimukseen

contract-408216_960_720

Rojaltit, mitä ne ovat ja miten niitä saadaan?

Rojaltit ovat artistille annettava hyvitys levy-yhtiön myymistä kyseisen artistin levyistä. Ne määräytyvät koko sopimuksen kokonaisuuden mukaan, eivätkä pelkästään yksittäisenä ja erillisenä asiana.

Rojaltien laskentaperuste vaikuttaa niiden suuruuteen yhtä paljon kuin itse rojaltiprosentti. Esimerkiksi se lasketaanko rojaltit verottomasta ulosmyyntihinnasta vai joidenkin aivan muiden perusteiden mukaan, vaikuttaa artistin saamiin rojacontract-408216_960_720lteihin. Jo neuvoteltaessa sopimusta on hyvä selvittää levy-yhtiön laskentaperusteen hinta euroina ja muutkin rojaltilaskelmat on hyvä muuttaa euroiksi, jotta artistilla on parempi ja realistisempi käsitys siitä, kuinka suuri rojalti on erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi yleensä ulkomaanmyynnissä rojaltiprosentti on alhaisempi kuin kotimaanmyynnissä.

Jotkin tilanteet voivat aiheuttaa myöhemmin hämmennystä artistille, kun oletettu euromäärä ei olekaan tilillä. Esimerkkejä tällaisista tilanteista on:

  • Jos sopimus on tehty break even -tyylisesti ja saavutettava myyntimäärä on tehty kohtuuttoman korkeaksi. Artistille voi pahimmassa tapauksessa jäädä velkaa tai pelkkää tyhjää tilille.
  • Jos rojaltit tuottavat vain alhaisen euromäärän tilille, nimenomaan epäoikeudenmukaisen laskentaperiaatteen takia
  • Sopimuksessa on erilaisia kohtia, jotka alentavat nimellisprosenttia huomattavasti tietyissä tilanteissa. Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset vähennykset ja rojaltialennukset.
  • Useamman levyn julkaisu ei nosta artistin nimellisprosenttia, vaan tämä pysyy samana.

Yleisesti hyväksyttävää olisi että sopimuksessa sovittu rojaltiprosentti nousisi vähintään yhden, mielellään muutaman prosenttiyksikön jokaisen uuden levyn kohdalla, tai myyntimäärien mukaan.

Levy-yhtiölle katetta jää aina paremmin käteen jokaisesta levystä, jos levyjä menee paljon kaupaksi, tämän mukaan olisi myös suotavaa nostaa artistin rojaltiprosenttia myyntilukujen mukaan. Mikäli myynti on ollut alhaista, ei uutta levyä ole kannattavaa tuottaa.

Optioita käyttäessä levy-yhtiö kokee aina saavansa tuotannon jostain vaiheesta ja jollain aikavälillä kannattavaa tulosta. Nettimyynnissä taas rojaltiprosenttien on oltava korkeammalla, jäähän tässä levy-yhtiöiden kustannukset pienemmäksi kun pakkausmateriaalilta ja kustannuksilta säästytään. Yhä useammin myynti ja jakelu tapahtuukin netin välityksellä ja artistin on syytä sopimuksessa selvittää miten erilaiset, esimerkiksi Spotifyn tyyppiset palvelut vaikuttavat rojaltien saatavuuteen. Tällöin tulot eivät tule pelkästään varsinaisesta äänitemyynnistä.

Artisteille voidaan myös tarjota, tai heidän kannattaa neuvotella mahdollisesta rojaltiennakosta. Yleensä tämän summan levy-yhtiö maksaa artistille heti sopimuksen allekirjoituspäivänä ja usein se on ainoa varma rojalti, mitä artisti tulee saamaan.

Rojaltiennakko vähennetään myöhemmin myynnistä saatavista rojalteista ja artistin on oltava tarkka ettei joudu maksamaan sitä takaisin mikäli myynti ei tuotakaan toivottua rojaltimäärää.